Натя́гивали сы́р? Крося́ чювэ́нас. О кашта́ снача́ла чювэ́нас, а…

Мэ́ ни притставля́ю.

Шу́н. О крося́, о кашта́ чювэ́нас. А по кашта́ ужэ́ урье́нас э ша́тра адая́, ша́тра.

Да́, сувэ́нас э ша́тра. И дова́…

Нэ да спица́льна ша́тры исы́с. Ко́н пэ бри́чка натя́гивал, штоп о чяворэ́ тэ совэ́н. А … ко́н пэ по́ло, ко́н пэ пху́в, ко́н пэ со́ совэ́нас.

Чяворэ́ дэ тиле́ги совэ́нас… дэ тиле́ги…

Нэ мэ́ ш пхэна́в, да́…

Тиле́га зака́тывали дэ ша́тра.

И чяворэ́ совэ́нас…

Вот чювэ́нас о пэрны́цы, о поду́шки, одия́лы, и о чяворэ́ сутэ́ сы́с. А пото́м кэрэ́нас о дова́…

О поло́ги.

О пуранэ́ о поло́го кэрэ́нас…

[Со да дасаво, полого?]

Поло́го? Ада́ тка́нь натя́нуто да́сави… ша́тра дэ ша́тра сы́с.

Нэ сы́р ша́тра…

[Кибитка?]

Ада́ нанэ́ киби́тка, ада́ ша́тра дэ ша́тра.

Простыне́ндыр сувэ́нас да́саво поло́го, и шоп тэ на́ хан о кома́ри, натя́гивали, ну и фсё́.

Одо́й взро́сла мануша́ сутэ́ сы́с.

 

Натягивали как? Верёвки ставили. Палка сначала ставили, а…

Я не представляю.

Слушай. Верёвки, палки ставили. А на палки уже надевали палатку эту, палатку.

Да, шили палатку. И это…

Ну это специальные палатки были. Кто к бричке натягивал, чтобы дети спали. А… кто на полу, кто на земле, кто на чём спали.

Дети в телегах спали… в телегах…

Ну я же говорю, да…

Телеги закатывали в палатку.

И дети спали…

Вот клали перины, подушки, одеяла, и дети спали. А потом делали этот…

Пологи.

Старшие полог делали…

[Что это такое, полог?]

Полог? Это ткань натянутая такая… палатка в палатке была.

Ну как палатка…

[Кибитка?]

Это не кибитка, это палатка в палатке.

Из простыней шили такой полог, и чтобы не ели комары, натягивали, ну и всё.

Там взрослые люди спали.

 

Натягали як? Мотузки ставили. Палка спочатку ставили, а …

Я не уявляю.

Слухай. Мотузки, палиці ставили. А на палиці вже надягали намет той, намет.

Так, шили намет. І це…

Ну це спеціальні намети були. Хто до брички натягав, щоб діти спали. А … хто на підлозі, хто на землі, хто на чому спали.

Діти в возах спали … в возах …

Ну я ж кажу, так …

Вози закочували в намет.

І діти спали …

Ось клали перини, подушки, ковдри, і діти спали. А потім робили цей …

Запони.

Старші запону робили …

[Що це таке, запона?]

Запона? Це тканина натягнута така … намет у наметі бул.

Ну як намет …

[Халабуда?]

Це не халабуда, це намет у наметі.

З простирадл шили таку запону, і щоб не їли комарі, натягали, ну і все.

Там дорослі люди спали.