Ай дэкин тут ме гажи лем-ой

Дэкин тут ме гажи лем-ой

Ай сав ка бирто са чи-самас

Сав ка бирто ба чи-самас

Ай со ловен-ца те-кэрас-ой

Ай со ловен-ца те-кэрас-ой

Ай те-май-хас ай те-май-пяс

Екх-аврэс-кэ патив лас-ой

Ай со до-й гажи кай-кэрэла

Ай со до-й гажи кай-кэрэла

Аври⁀анда бирто д-анклела

Ай ка-й пхури л гавес-те жял-ой

Ка-й пхури л гавес-те жял-ой

Ав тʼ-ашунес, пхуриё, ман-де

Те-дес-ма, ше, ррой велино

А кэ сы-ма жюкэл турбато

Дандалел ле раклоррэн-ой

А кана й пхури д-ашундяс

Ррой велино ла кай-дяс-ой

Ай ррой велино ла кай-дя

Ей [?] гажи коче арэсляс-ой

Ай тхай пива-са, тхай моля-са

Ррой велино гажи амила

Ай ка пес-ко гажё д-арэсэла

Барэ армая пес дела

Ай те-на-пес-а жи⁀анд-о фундо

Те-н-авел-ту партя ман-дар

Ай кана гажё д-ашундяс

Й о бакало ся ваздяс-ой

Ай о бакало кай-ваздяс

Нума йк ворба кай-пхендяс-ой

Ай к ворба кай-пхендяс

Нума йк ворба кай-пхендяс-ой

Ай халян-ма, ше, халян-ма

Ай халян-ма, мундардян-ма

Ай хан-ту, шеё, ле терме

Те-пхирэн па те думе

Ай кана э гажи до дикхляс

Лес ангали ба кай-ляс-ой

Аври⁀анда бирто анкэстяс

Аври⁀анда бирто анкэстяс-ой

Ай тела-й салка й бандярди

Коче ррэкаря шудри

Ай вой коче мекля-лес вой

Й о гажё коче гэло-тар

Ай раклоррэ⁀анд-о дром нашэна

Раклоррэ⁀анд-о дром нашэна

Ай кай ло, мамо, ше, о тата

Ай кай ло, мамо, ше, о тата

Ай во мато сас, пря-мато

И мато тхай ви чино

Ай тела-й салка й бандярди

Коче бешэл ба о тата

Ай халян-лес, ше, халян-лес

Ай халян-ма, мундардян-ма

Ай хан-ту, шеё, ле терме

Те-пхирэн па те думе!

 

(Тʼ-авен бахтале-састевесте!)

Aj dəkin tut me gaźi lem-oj

Dəkin tut me gaźi lem-oj

Aj sav ka birto sa ći-samas

Sav ka birto ba ći-samas

Aj so loven-ca te-kəras-oj

Aj so loven-ca te-kəras-oj

Aj te-maj-xas aj te-maj-pʼas

Jekh-avrəs-kə pativ las-oj

Aj so do-j gaźi kaj-kərəla

Aj so do-j gaźi kaj-kərəla

Avri⁀anda birto d-anklela

Aj ka-j phuri l gaves-te źal-oj

Ka-j phuri l gaves-te źal-oj

Av tʼ-ašunes, phurijo, man-de

Te-des-ma, śe, řoj velino

A kə sy-ma źukəl turbato

Dandalel le raklořən-oj

A kana j phuri d-ašunďas

Řoj velino la kaj-ďas-oj

Aj řoj velino la kaj-ďa

Jej [?] gaźi koće arəsľas-oj

Aj thaj piva-sa, thaj moľa-sa

Řoj velino gaźi amila

Aj ka pes-ko gaźo d-arəsəla

Barə armaja pes dela

Aj te-na-pes-a źi⁀and-o fundo

Te-n-avel-tu parťa man-dar

Aj kana gaźo d-ašunďas

J o bakalo sʼa vazďas-oj

Aj o bakalo kaj-vazďas

Numa jk vorba kaj-phenďas-oj

Aj k vorba kaj-phenďas

Numa jk vorba kaj-phenďas-oj

Aj xaľan-ma, śe, xaľan-ma

Aj xaľan-ma, mundarďan-ma

Aj xan-tu, śejo, le terme

Te-phirən pa te dume

Aj kana ə gaźi do dikhľas

Les angali ba kaj-ľas-oj

Avri⁀anda birto ankəsťas

Avri⁀anda birto ankəsťas-oj

Aj tela-j salka j banďardi

Koće řəkarʼa šudri

Aj voj koće mekľa-les voj

J o gaźo koće gəlo-tar

Aj raklořə⁀and-o drom našəna

Raklořə⁀and-o drom našəna

Aj kaj lo, mamo, śe, o tata

Aj kaj lo, mamo, śe, o tata

Aj vo mato sas, prʼa-mato

I mato thaj vi ćino

Aj tela-j salka j banďardi

Koće bešəl ba o tata

Aj xaľan-les, śe, xaľan-les

Aj xaľan-ma, mundarďan-ma

Aj xan-tu, śejo, le terme

Te-phirən pa te dume!

 

(Tʼ-aven baxtale-sasteveste!)

С тех пор, как тебя я в жёны взял

С тех пор, как тебя я в жёны взял

А всё в кабаке всё мы не были

Всё в кабаке всё мы не были

А что с деньгами нам делать?

А что с деньгами нам делать?

А есть да пить

Друг другу угощенье [выпивку] брать

А что же баба делает

А что же баба делает

На улицу из кабака да выходит

И к старухе в деревню идёт

К старухе в деревню идёт:

«Ай послушай, старая, меня

Дай-ка мне, милая, ложку яду

Ибо есть у меня собака бешеная

Кусает ребятишек»

И тут старуха услышала

Да ложку яду ей и дала

Ложку яду ей и дала

… баба туда пришла

И с пивом, и с вином

Ложку яду баба смешивает

И к своему мужику приходит

Крепко клянётся:

«А не пей до дна

Чтоб не было тебе доли от меня!»

И тут мужик услышал

И бокал поднял [выпил]

И бокал да поднял

Лишь одно слово сказал

Да одно слово сказал

Лишь одно слово сказал:

«А погубила ты меня, милая, погубила

И погубила ты меня, милая, да убила

А чтоб ели тебя, милая, червяки

Чтоб ползали по твоим плечам!»

И тут баба увидела

Его обняла

На улицу из кабака вышла

На улицу из кабака вышла

А под деревом гнутым

Там тень прохладная

А она там оставила его

И мужик там преставился

А ребятишки навстречу выбегают

Ребятишки навстречу выбегают

«А где, мама, родная, батя

А где, мама, родная, батя?»

«А он пьяный был, очень пьяный

И пьяный, и усталый

Да под деревом гнутым

Там и есть батя»

«А погубила ты его, милая, погубила

И погубила ты его, милая, да убила

А чтоб ели тебя, милая, червяки

Чтоб ползали по твоим плечам!»

 

(Счастья вам, здоровья!)

Відколи тебе я за жінку взяв

Відколи тебе я за жінку  взяв

А все в шинку все ми не були

Все в шинку все ми не були

Та що з грошима нам робити?

Та що з грошима нам робити?

Та їсти та й пити

Один одному частування [випивку] брати

А що ж жінка робить

А що ж жінка робить

На двір з шинка та виходить

І до старої в село йде

До старої в село йде:

«Ай послухай, стара, мене

Дай-но мені, мила, ложку отрути

Бо є в мене собака скажена

Кусає дітлахів»

І тут стара почула

Та ложку отрути їй і дала

Ложку отрути їй і дала

жінка туди прийшла

Та й з пивом, та й з вином

Ложку отрути жінка змішує

Та до свого чоловіка приходить

Міцно клянеться

«А не пий до дна

Щоб не було тобі частки від мене»

І тут чоловік почув

І келих підняв [випив]

І келих та підняв

Лиш одне слово сказав

Та одне слово сказав

Лиш одне слово сказав:

«Та згубила ти мене, мила, згубила

І згубила ти мене, мила, та й вбила

Та щоб їли тебе, мила, червʼяки

Щоб повзали по твоїх плечах!»

І тут жінка побачила

Його обняла

На двір з шинку вийшла

На двір з шинку вийшла

Та під деревом гнутим

Там тінь прохолодна

Та вона там залишила його

І чоловік там сконав

А дітлахи назустріч вибігають

Дітлахи назустріч вибігають

«А де, мамо, рідна, тато

А де, мамо, рідна, тато? »

«А він пʼяний був, дуже пʼяний

І пʼяний, та й змучений

Та під деревом гнутим

Там і є тато»

«А згубила ти його, мила, згубила

І згубила ти його, мила, тай вбила

А щоб їли тебе, мила, черв’яки

Щоб повзали по твоїх плечах!»

 

(Щастя вам, здоровʼя!)